Verplichte inschrijving UBO-registratie

 

Ben je aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap? Of ben je degene die feitelijke zeggenschap heeft over een organisatie? Dan ben je waarschijnlijk verplicht om je in te schrijven in het UBO-register. Als je jezelf nog niet geregistreerd hebt, doe dit dan snel, anders riskeer je een boete. 

Wat is het en wanneer ben je UBO?

Het UBO-register is in 2020 in werking gesteld. Peter Meulepas schreef al eerder een column over het UBO-register voor De Neije Krant. De UBO-wetgeving verplicht rechtspersonen en ondernemingen die onder het Nederlands recht vallen om hun (in)directe eigenaren te registreren. UBO staat voor Ulitmate Beneficial Owners, of uiteindelijke belanghebbenden. Je bent UBO wanneer je:

  •          Meer dan 25% van de aandelen hebt in een BV.
  •          Meer dan 25% eigendomsbelang hebt in een VOF
  •          Meer dan 25% stemrecht hebt bij een statutenwijziging van een stichting.

Een organisatie kan één of meerdere UBO's hebben. Daarnaast is een UBO altijd een natuurlijke persoon en geen rechtspersoon. Sta je ingeschreven in het Handelsregister, dan heb je een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel.

Pseudo-UBO registreren

Valt jouw organisatie wel onder de UBO-registratieplicht, maar is er geen natuurlijke persoon die aan de UBO-eisen voldoet? Dan registreer je een pseudo-UBO. Pseudo-UBO’s zijn de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel en geregistreerd zijn als statutair bestuurder van de organisatie.

Waarom registeren in het UBO-register?

Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving. Het doel hiervan is om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Daarnaast wordt je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd over met wie je zaken doet.

De informatie die voor dit doel wordt gebruikt is niet openbaar en kan uitsluitend worden ingezien door bevoegde instanties, zoals het Openbaar Ministerie, banken en accountantskantoren. Andere gegevens van de UBO zijn wel openbaar. Het gaat bijvoorbeeld om de voor- en achternaam, nationaliteit, woonland en aard van omvang van het belang. Gegevens zoals woonadres, BSN, geboorteplaats of dag zijn niet openbaar.

Nog niet geregistreerd? Doe dat dan snel!

Je hebt tot en met 27 maart 2022 om de UBO's van je organisatie in te schrijven in het UBO-register. Let erop dat als je meerdere organisaties hebt, je per organisatie een UBO registreert. Op de website van de KvK vindt je een stappenplan dat helpt bij de voorbereiding.

Alleen een tekenbevoegde binnen de organisatie mag de registratie doen. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste, volledige inschrijving en het aanleveren van de juiste documenten. Verplichte documenten zijn bijvoorbeeld:

  •          Een kopie van het paspoort van de tekenbevoegde
  •          Het organogram van de organisatie
  •          Documenten waaruit het belang van de UBO blijkt (aandeelhoudersregistratie, statuten, ledenregister)

UBO-registratie voor starters

Start je met ondernemen? Dat kan tegenwoordig alleen nog als je direct een UBO-registratie voltooit. Doe je dit niet? Dan krijg je ook geen KvK-nummer. Inschrijven kan bij de Kamer van Koophandel of bij de notaris.

Internationaal ondernemen

Is de UBO van je organisatie een buitenlandse persoon? Dan schrijf je deze persoon ook in. Het maakt niet uit of hij in Nederland of in het buitenland woont. Van deze persoon is ook een Tax Identification Number (TIN) nodig. Schrijf je deze persoon niet in? Dan wordt dit gezien als een economisch delict en kun je strafrechtelijk worden vervolgd. 

Wil je ondersteuning bij het inschrijven van de UBO in het register? Of is het voor jouw organisatie niet helemaal duidelijk wie de UBO is? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

CONTACT

Samen halen we het beste uit je onderneming

#hetbestevoorjeonderneming