Tijden en wensen veranderen!

 

Vanaf deze week zijn Timo en Michiel, stagiaires vanuit Avans Hogeschool, gestart met het interviewen van een aantal relaties. De gegevens van deze interviews zullen worden gebruikt voor de totstandkoming van een strategisch marketingplan voor ons bedrijf. Als u wordt benaderd, zou het fijn zijn als u uw medewerking hieraan wilt verlenen.

Met deze resultaten hopen wij meer inzicht te verkrijgen in de behoeften en wensen van onze relaties. Hiermee hopen wij u als klant nu en in de toekomst professioneel te kunnen blijven bedienen.

Tijden en wensen veranderen!