Interessante subsidiemogelijkheden voor werkgevers

 

Voor u als werkgever zijn er verschillende mogelijkheden om voor subisdie in aanmerking te komen.

U kunt hierbij denken aan subsidies bij het aannemen van een medewerker voor een vacature binnen uw bedrijf, een belastingvoordeel of een bijdrage in de scholing.

Een opsomming van de mogelijkheden:

  • arbeidsgehandicapten met inbegrip van doelgroep banenafspraak, die bij u werkzaam worden;
  • oudere werknemers vanaf 50 jaar, die vanuit een uitkeringssituatie in diensttreden bij uw organisatie;
  • jongere werknemers (tussen 18 en 27 jaar), die vanuit een uitkeringsgerechtigde situatie een baan aanvaarden;
  • overige niet leeftijdsgebonden regelingen voor kwetsbare of moeilijke bemiddelbare uitkeringsgerechtigden, die wederom aan het arbeidsproces gaan deelnemen;
  • Laag inkomensvoordeel voor  u als werkgever, voor medewerkers die 100 -125 % van het wettelijk minimumloon verdienen en op jaarbasis minimaal 1248 uren bij u werkzaam zijn geweest;
  • scholing werknemers voor basisberoepsgerichte leerwege vmbo, mbo bbl, hbo techniek en agro, promovendie en technische ontwerpers.

Vanuit het UWV, de belastingdienst of gemeente kunt u hiervoor in aanmerking komen. Wilt u meer weten over één van de genoemde regelingen?

Wij adviseren u graag! Neem gerust contact met ons op.