Kan ik als werkgever gebruik maken van het Lage Inkomensvoordeel?

 

 

 

 

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) beoogt werkgevers te stimuleren om werknemers met een loon tussen
100 % en 125 % van het wettelijk minimum loon in dienst te nemen of te houden.

Voorwaarden
Werkgevers hebben over het jaar 2017 recht op het LIV indien zij werknemers in loondienst hebben voor wie minimaal 1.248 uren per inhoudsplichtige werkgever zijn verloond. Verloonde uren zijn uren die in het contract staan (dus ook de uren dat hij ziek was of verlof had). Ook betaald meerwerk of overwerk valt onder verloonde uren. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Voordeel

U komt in aanmerking voor het LIV:
- voor een werknemer die tussen 100 % en 110 % van het minimumloon verdient, ontvangt u maximaal
   € 2.000,00 per jaar.

- voor een werknemers die tussen 110 % en 125 % van het minimumloon verdient, ontvangt u maximaal 
  € 1.000,00 per werknemer per jaar.

Werkwijze
U hoeft het LIV niet aan te vragen, omdat het recht wordt vastgesteld aan de hand van loonaangiften.
Uiterlijk op 15 maart 2018 ontvangt de werkgever van het UWV een voorlopig overzicht  met betrekking tot het recht op LIV. Dit overzicht wordt gemaakt op basis van de loonaangiften over 2017 tot en met januari 2018. Eventuele fouten kunnen worden hersteld tot en met 1 mei 2018 door een correctiebericht in te zenden. De Belastingdienst stuurt de werkgever vervolgens een beschikking. De Belastingdienst baseert zich hierbij op de loonaangiften zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie staan.

Uiterlijk op 12 september 2018 wordt er uitbetaald.

Deze cyclus wordt jaarlijks herhaald.

Vragen?
Jos Bussemaker en Wilke van Nuland helpen u graag verder.