Wist u dat ....

 

het wettelijk minimumloon aangepast wordt per 1 juli 2017. 

Eind 2016 is een wetsvoorstel aangenomen waarin de leeftijd waarop recht bestaat op het volledig wettelijk minimumloon, stapsgewijs wordt verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. Gelijktijdig wordt het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar verhoogd. In het wetsvoorstel zijn geen verhogingen opgenomen voor het minimumloon in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar.

Vanaf 1 januari 2017 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon weer iets omhoog:

- voor een 23-jarige een bruto loon van € 1.551,60 per maand, € 358,05 bruto per week;

- voor een 22-jarige een bruto loon van € 1.318,85 per maand, € 304,35 bruto per week;

- voor een 21-jarige een bruto loon van € 1.124,90 per maand, € 259,60 bruto per week;

- voor een 20-jarige een bruto loon van € 954,25 per maand, € 220,20 bruto per week;

- voor een 19-jarige een bruto loon van € 814,60 per maand, € 188,00 bruto per week;

- voor een 18-jarige een bruto loon van € 706,00 per maand, € 162,90 bruto per week;

- voor een 17-jarige een bruto loon van € 612,90 per maand, € 141,45 bruto per week;

- voor een 16-jarige een bruto loon van € 535,30 per maand, € 123,55 bruto per week;

- voor een 15-jarige een bruto loon van € 465,50 per maand, € 107,40 bruto per week.

 

Voor de berekening van het minimumloon per uur, wordt het minimumloon per week gedeeld door het aantal uren van een full-time werkweek binnen de onderneming.