Uitreiking cheques Goede Doelen

 

Tijdens ons 25 jarig jubileum op vrijdag 19 mei jl. zijn wij rijkelijk voorzien van financiële bijdragen.

Deze schenken wij aan enkele stichtingen binnen de kernen van Mill, die zich bezighouden met de organisatie van activiteiten voor de jeugd. Wij hebben veel respect en waardering voor de vele vrijwilligers, die met weinig financiële armslag en veel enthousiasme activiteiten organiseren voor de jeugd. Een en ander in het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid. Dit warme hart hebben wij financieel vertaald in een schenking.

In totaal hebben wij € 2.500,00 ontvangen, die wij hebben verdeeld over zes stichtingen binnen de kernen Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. 

Henry van der Cruysen en Peter Meulepas hebben op dinsdag 13 juni jl. de bedragen overhandigd aan de navolgende stichtingen:

- AKM Wilbertoord € 250,00

- NIMO Wilbertoord € 250,00

- Stg. Kreatief Ontmoetingscentrum St. Hubert € 250,00

- Stg. Jeugdbelangen St. Hubert € 250,00

- Langenboomsche Ontspanningsclub € 500,00

- Stg. Kinderfeesten in Mill € 1.000,00.

 

Uiteraard danken wij alle klanten, buren, relaties en genodigden voor hun gulle gift.
Wij zijn ervan overtuigd dat alle stichtingen een mooie bestemming vinden voor de cheque.