Is uw overeenkomst al DBA proof?

 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is per 1 mei 2016 in werking getreden. Dat betekent dat de geldigheid van de voormalig VAR verklaring van ZZP 'ers is komen te vervallen. Hierover hebt u uitgebreide toelichting en informatie ontvangen tijdens uw bezoek aan ons werkgeverscafe op 17 mei jongstleden.

Vanuit de belastingdienst wordt verwacht dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zich inspannen om te komen tot nieuwe afspraken. Wellicht ben u al actief als opdrachtgever of opdrachtnemer om te komen tot afspraken die u vastlegt in een overeenkomst van opdracht dan wel in een overeenkomst van aanneming.

Wij kunnen ons voorstellen dat u deze materie lastig vindt of u wellicht nog niet in de gelegenheid bent geweest hier aandacht aan te besteden. Wij kunnen u bij de advisering van u als opdrachtgever of als opdrachtnemer van dienst zijn. Laat het ons weten, wij zijn er voor u!