Informatieavond AVG door Meulepas & Partners drukbezocht

 

Op dinsdag 15 mei jl. organiseerde Meulepas & Partners een informatieavond in verband met de nieuwe privacy wet AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor veel ondernemers was deze wet nog erg onduidelijk en dit was dinsdag jl. terug te zien in de goed gevulde zaal van ’t Lagerhuis in Mill: Om de informatie rondom deze wet te verduidelijken, begon Kris van Riet van Verweijen ICT de presentatie. In deze presentatie kwam o.a. het stappenplan en diverse veiligheidsmaatregelen aan bod. Vanaf 25 mei a.s. is het wettelijk verplicht dat alle ondernemers zich houden aan deze nieuwe privacywet AVG. Het belangrijkste uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer opgevraagd, verwerkt en beheerd mogen worden.

Peter Meulepas liet de aanwezige ondernemers in het tweede gedeelte van de avond zelf actie ondernemen door een nulmeting in te vullen. Velen hadden hiervoor een laptop of tablet meegenomen om direct het resultaat te kunnen bekijken. Tijdens de nulmeting werd duidelijk wat er al geregeld is ten aanzien van de AVG en welke stappen de ondernemer nog moet nemen om AVG-proof te worden.

De meer dan honderd aanwezigen gingen naar huis met meer kennis over de wet AVG. Tevens is voor veel personen de bewustwording rondom de bescherming van persoonsgegevens vergroot. Uit de vele reacties die Meulepas heeft ontvangen kan opgemaakt worden dat het doel van de avond meer dan geslaagd is.

Meer informatie over de AVG vind je onder andere op de site van de autoriteit persoonsgegevens.
Ook de Rijksoverheid heeft een handleiding AVG opgesteld: handleiding algemene verordening gegevensbescherming