Tip van de maand - Mei

 

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie kan vanaf 15 mei tot en met 30 september 2018 aangevraagd worden bij het UVW.

Vrouwelijke zelfstandigen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden een beroep doen op een uitkering in het geval van zwangerschap en bevalling. Op 4 juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking. In de tussenliggende periode bestond geen uitkeringsmogelijkheid, hetgeen volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd is met het VN-Vrouwenverdrag. Daarom is alsnog een compensatieregeling opgesteld.

Het aanmeldingsformulier is vanaf 15 mei 2018 te downloaden op ww.uwv.nl.
Vanaf deze datum is op deze website ook informatie te vinden over de voorwaarden van de compensatieregeling, de behandeling van de aanvraag en de betaling. Men krijgt geen bericht van het UWV dat men compensatie kan aanvragen. Vrouwelijke zelfstandigen die in aanmerking denken te komen voor de regeling zullen daarom zelf actie moeten ondernemen.

De uitbetaling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Dit is besloten omdat een aanvrager dan op tijd de extra inkomsten kan doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee met het verzamelinkomen.