Tip van de maand - juni

 

Nieuwe Arbowet


Overgangsperiode

De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om hier aan te voldoen.

Wat is een basiscontract

Het basiscontract stelt minimumeisen aan de overeenkomst tussen arbodienstverleners en werkgevers. Onder ander over het bezoeken van de werkplek door de bedrijfsarts en het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Adviesrol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijkis voor de verzuimbegeleiding.

Wil je nog meer informatie kijk dan in de folder.