Tip van de maand - juli

 

Hoeveel mag jouw kind bijverdienen
Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat je kind bijverdient. Je krijgt gewoon kinderbijslag. Is je kind 16 of 17 jaar? Dan moet je rekening houden met een maximumbedrag. Verdient je kind in een kwartaal meer dan dit bedrag, dan krijg je geen kinderbijslag meer.

Hoeveel mag je kind van 16 of 17 bijverdienen
Je kind mag niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of je kind thuis woont of uitwonend is. Als je kind meer dan € 1.285 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan.

Voor de zomervakantie gelden er andere regels
In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Een kind mag in de zomervakantie € 1.319 netto extra verdienen (dus € 1.285 + € 1.319) voordat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Voor een kind dat eindexamen doet, start de zomervakantie eerder. Vaak al in Mei. Dan mag er dus al eerder bijverdiend worden.