Tip van de maand - augustus

 

Aanvragen subsidie praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kun je maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar. De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden.

Voor welke onderwijscategorieën geldt de regeling?

  • vmbo (voor leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg); 
  • mbo (beroepsbegeleidende leerweg (bbl)); 
  • hbo (duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving); 
  • promovendi;
  • toio’s (technologisch ontwerpers in opleiding).

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid en geldt deze ook voor leerwerkplaatsen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Afgelopen jaar een stagiair gehad? Aanvragen kan tot 17 september 2018.

Voor het schooljaar 2017/2018 kan de aanvraag worden ingediend tot uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.