SLIM investeren in personeel

 

Maak gebruik van de SLIM-subsidie

Wil je investeren in je medewerkers en dus in je onderneming? Dan mag je de subsidie SLIM (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) niet missen. Met deze subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb stimuleren.   

Voor wie is de subsidie 

Alle mkb-ondernemingen mogen deelnemen aan het nieuwe subsidieprogramma. Wanneer je actief bent in de landbouw, horeca en recreatiesector mag je ook als grootbedrijdeelnemen. Meedoen als samenwerkingsverband is ook mogelijk 

Voor welke activiteiten ontvang je SLIM-subsidie 

De SLIM-subsidie is aan te vragen wanneer je investeert in de volgende activiteiten: 

  • Het inzichtelijk maken van scholingsbehoefte
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen. 
  • Het ontwikkelen of invoeren van een methode die het personeel helpt om kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen. 
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen niveau 3 opleidingen. 

De start van de activiteiten vindt binnen zes maanden na het sluiten van het tijdvak plaats en duurt maximaal twaalf maanden. Voor een grootbedrijf of samenwerkingsverband gelden iets andere regels.  

Subsidiebudget

In 2021 is een budget van €30 miljoen beschikbaar voor het mkb, €17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en €1,2 miljoen voor grootbedrijven. Het subsidiebudget kan oplopen tot maximaal 80% van de kosten. Mkb-bedrijven kunnen maximaal €25.000 subsidie ontvangen. Voor samenwerkingsverbanden is dit maximaal €50.000.  

Looptijd, deadlines en loting

Ben je mkb-ondernemer? Dan kun je subsidie aanvragen van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. 2021 Grootbedrijven en samenwerkingswerkingsverbanden in het mkb kunnen subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni.  
Wanneer er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, zal er een loting plaatsvinden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld. 

Hulp bij de aanvraag 

Het indienen van de subsidieaanvraag is aan diverse regels gebonden. Wil je investeren in de ontwikkeling van je personeel en hiervoor SLIM-subsidie aanvragen? Wil je tips hoe je dit kunt aanpakken? Of wil je hulp bij de aanvraag? Neem contactop met Wilke Nuland-van Hasselt via wilke@meulepas.nl of 0485-470866. 

CONTACT