Salarisadministratie & advies

 
Goed geregeld staat centraal in ons denken en doen

Belasting moet u nu eenmaal betalen, maar liever niet teveel. Worden afdrachtverminderingen en premiekortingen maximaal benut? Beloont u fiscaal vriendelijk? Zorg voor inzicht en vergroot uw zekerheid. Loonadministratie is allesbehalve werk dat even tussendoor gedaan kan worden. De exactheid waarmee die wordt uitgevoerd is een bevestiging van goed ondernemerschap.

Uw werknemers hebben niet alleen rechten, maar zeker ook plichten. Goede afspraken vooraf voorkomen vervelende situaties achteraf. Wat legt u vast in een arbeidsovereenkomst? Hebt u alles duidelijk verwoord en schriftelijk vastgelegd?

 salarisadvies 50A5351

De mogelijkheden

Wij verzorgen uw loonstroken, loonaangiften, jaaropgaven, kostenoverzichten en betaalbestanden, inclusief eventueel proforma salaris en kostprijsberekeningen. Wij regelen de aangifte loonheffingen, onderhouden contacten met het UWV, Belastingdienst en andere instanties. Wij bezitten actuele kennis van wet- en regelgeving (arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht) en cao’s die hierbij van toepassing zijn.

Certificering salarisadministratie

Onze salarisadministrateur Jos Bussemaker is geregistreerd in het Register Salarisadministrateur en het Register Payroll Professional (NIRPA). Een kwaliteitsborging voor professionals werkzaam in het vakgebied payroll. Kortom: de salarisadministratie laat u door ons verzorgen.

 

Interesse?

Wij zorgen dat u inzicht verkrijgt en uw zekerheid wordt vergroot. Het gemak van ontzorgen, daar staan wij voor.

Neem contact op met Jos Bussemaker (jos@meulepas.nl) of Wilke van Nuland-van Hasselt (wilke@meulepas.nl).