Subsidiezaken

 
Wist u dat de nationale overheid, maar ook de Europese Unie, provincies en gemeenten subsidies verstrekken?

Subsidies worden gebruikt om innovaties en (duurzame) investeringen van de overheid te stimuleren. Verandert de wet- en regelgeving, dan veranderen de subsidiemogelijkheden ook.
 

IMG 0018 3

De mogelijkheden

Wij inventariseren de subsidiemogelijkheden voor uw projecten en activiteiten. Hierdoor ontstaat een helder beeld van het subsidiepotentieel van uw onderneming. Deze mogelijkheden worden vertaald in een projectplan. De mogelijke subsidie-activiteiten worden vertaald in een projectplan en met uw goedkeuring omgezet in een subsidieaanvraag. Wij nemen het volledige subsidietraject uit handen (indien subsidieaanvraag, verzorgen alle tussentijdse rapportages en fungeren als intermediair naar de subsidieverstrekker en mogelijke vervolgacties bij meerjarige subsidies).

Het periodiek volgen van de plannen van uw onderneming, zodat interessante mogelijkheden voor subsidieverwerving periodiek, proactief door ons opgepakt worden.

 
 
Interesse?

Het benutten van subsidiemogelijkheden en de begeleiding van het aanvraag-en vervolg traject, dat is interessant voor u als onderneming. Het gemak van ontzorgen, daar staan wij voor.

Neem contact op met Henry van der Cruysen (henry@meulepas.nl) of met Peter Meulepas (peter@meulepas.nl).