Financiële planning

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit?

Het in kaart brengen van uw financiële situatie en het vervolgens gericht en efficiënt toewerken naar de gewenste doelen. Het betreft inkomens- en vermogensplanning, maar ook de inventarisatie van de risico’s die u en uw gezin lopen (zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden) en het adequaat afdekken daarvan.

Persoonlijk Financieel Plan

Wij staan voor een onafhankelijk, deskundig en persoonlijk advies. Wij zijn experts op het gebied van belastingen, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, sociale zekerheid, sparen en beleggen, inkomens-en toekomstvoorzieningen en financieringen.
De complexe materie leggen wij aan u uit in begrijpelijke taal, zodat u de juiste keuze kunt maken. Het uiteindelijk resultaat is een Persoonlijk Financieel Plan, voor zowel de particuliere als de zakelijke klant.

Het gehele traject van totstandkoming Persoonlijk Financieel Plan tot de start van het proces wordt door ons begeleid.
Wij begeleiden u bij het beheren en beschermen van uw vermogen en creëren voor u rust en zekerheid, daar staan wij voor.

 
 
Interesse?

Peter Meulepas kan u helpen met het maken van een financiële planning.

Neem contact met hem op via peter@meulepas.nl.