Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

 

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrokken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een zonnepanelenveld of de bouw van een schuur, dit perceel in het jaar van onttrekking niet meer gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Dat het perceel wellicht gedurende het gehele groeiseizoen is gebruikt voor landbouw en pas in het najaar is onttrokken aan de landbouw, maakt daarbij niet uit.

Een perceel mag wel tijdelijk gebruikt worden voor niet-landbouwactiviteiten, mits deze activiteiten binnen het kalenderjaar niet meer dan 90 dagen duren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijdelijke opslag van zand bij de bouw van een stal of het houden van een evenement. Daarna moet de grond weer als landbouwgrond in gebruik zijn genomen.

____ TERUG NAAR NIEUWS