Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

 

Telers van fritesaardappelen, die door de coronamaatregelen de aardappelen niet hebben kunnen verkopen, konden hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. De aanvragers moeten uiterlijk 15 september 2020 een definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen bij RVO.nl. Wanneer de vaststelling minder dan € 25.000 bedraagt, kan dat nu al gedaan worden. Bij een hoger bedrag moet nog even gewacht worden, omdat in dat geval nog niet bekend is welke bewijsstukken ingeleverd moeten worden.

Bij de vaststelling moeten documenten worden meegestuurd waaruit blijkt hoeveel fritesaardappelen niet zijn geleverd en een certificaat waaruit blijkt dat het gaat om de oogst van consumptieaardappelen van 2019 in Nederland. Verder moet een eigen verklaring meegezonden worden waarmee men verklaart zich aan de regels te houden en dat de vaststellingsaanvraag naar waarheid is ingevuld. Door deze verklaring is het niet nodig de bewijsstukken door de accountant te laten opstellen.

In sommige gevallen moet een taxatierapport van een officiële taxateur meegestuurd worden. Dit is het geval als men aardappelen voerde aan eigen vee of met eigen vervoer leverde aan een veehouder in de buurt. In de laatste situatie moet ook een door beide partijen getekende overeenkomst meegezonden worden.

Voor tegemoetkomingen van € 25.000 en hoger komt er nog een bewijsstuk bij. Welk extra bewijsstuk is nog niet bekend.

____ TERUG NAAR NIEUWS