Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

 

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming draaiende te houden. De omvang van de vaste lasten wordt bepaald aan de hand van een sectorafhankelijk percentage van de omzet. De TVL is vrijgesteld van belasting over de winst, maar telt wel mee als omzet voor de Noodmaatregel voor Ondersteuning van de Werkgelegenheid (NOW).

Voorwaarden

Als voorwaarde voor de TVL geldt de combinatie van een omzetverlies van 30% of meer en een bedrag aan vaste lasten van ten minste € 1.500 in een periode van drie maanden. Het omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de subsidieperiode te vergelijken met dezelfde periode in 2019. Bij de aanvraag wordt uitgegaan van de verwachte omzetdaling. Aan de hand daarvan wordt een voorschot op de subsidie uitgekeerd. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van omzetgegevens in de btw-aangiften. Dat geldt voor ondernemingen die per maand of per kwartaal aangifte doen.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het omzetverlies. De vergoeding bedraagt over het eerste kwartaal van 2021 85% van het omzetverlies, vermenigvuldigd met het vastelastenpercentage. De minimale vergoeding bedraagt € 1.500; de maximale vergoeding € 550.000. Voor grote bedrijven geldt een maximum van € 600.000.

Aanvraag

De aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021 kan tot en met 18 mei a.s. om 17.00 uur worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Overige coronamaatregelen

Veel ondernemers hebben vragen rondom het coronavirus. Een epidemie van deze omvang kan je bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers door de Coronacrisis heen te helpen. 

De maatregelen die voor jou het meest van belang zijn, hebben we samengevoegd op een speciale pagina over dit onderwerp.

We zijn er voor jou

We begrijpen dat er nog veel vragen zijn. Ons kantoor is normaal bereikbaar, ook al werken de meeste collega’s vanuit huis. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er voor je in deze moeilijke tijd.

CONTACT

____ TERUG NAAR NIEUWS