Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

 

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over de doelmatigheid daarvan, heeft de Kamer een motie aangenomen. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om snel een keuze te maken, waarbij de keuze voor een andere referentieperiode als mogelijkheid wordt geschetst. De staatssecretaris heeft toegezegd de motie uit te voeren. Bedrijven krijgen bij de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 de keuze tussen het tweede kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode. De staatssecretaris wijst erop dat deze keuzemogelijkheid ondoelmatig is, omdat naar verwachting slechts 35% van de extra kosten terechtkomt bij bedrijven die problemen hebben met de huidige referentieperiode.

De nieuwe startersregeling hanteert het derde kwartaal van 2020 als referentiekwartaal. Omdat dit referentiekwartaal toegevoegd wordt aan de reguliere TVL, wordt de startersregeling in het tweede kwartaal van 2021 opgenomen in de reguliere TVL. Naar verwachting kan de TVL voor het tweede kwartaal in de tweede helft van juni opengesteld worden.

Overige regelingen

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers door de crisis heen te helpen. De maatregelen die voor jou het meest van belang zijn, hebben we samengevoegd op een speciale pagina over dit onderwerp.

Vragen over de regelingen?

Wij zijn op de hoogte van de regelingen van de overheid die jouw bedrijf kan helpen in deze crisis. Ons kantoor is normaal bereikbaar, ook al werken de meeste collega’s vanuit huis. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er voor je in deze moeilijke tijd.

CONTACT

____ TERUG NAAR NIEUWS