Horizontaal toezicht

 


Meulepas & Partners Administratie - & Belastingconsulenten heeft het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gesloten.

Het convenant geldt voor aangiften van deelnemende ondernemingen en haar eigenaren/DGA’s voor zowel de loonheffing, de inkomstenbelasting, omzetbelasting als de vennootschapsbelasting.

Door de processen vanuit de ondernemer en Meulepas & Partners Administratie - & Belastingconsulenten goed op elkaar af te stemmen, verloopt het aangifteproces soepel en stelt de belastingdienst de aanslagen snel vast conform de ingediende aangifte. Dit vergroot voor u als betrokken ondernemer de rechtszekerheid.

Het convenant Horizontaal Toezicht is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie tussen de belastingdienst en Meulepas & Partners Administratie - & Belastingconsulenten.

Het kunnen sluiten van het Horizontaal Toezicht convenant geeft aan dat Meulepas & Partners Administratie - & Belastingconsulenten voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die vanuit de belastingdienst gesteld worden.