Wordt er nog gerookt op het werk?

 

Mocht je eerst nog een sigaretje opsteken in de rookruimte bij je bedrijf, per 1 januari jl. zijn ook rookruimtes verboden in bedrijfsgebouwen. Alle gebouwen waar mensen komen voor werk, zorg, cultuur, sport, onderwijs en overheid horen volledig rookvrij te zijn. Dat is wettelijk bepaalden afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Boetes kunnen oplopen tot € 4500.   

Aanpassen rookbeleid 

Door deze nieuwe regels zijn er veel, of misschien wel alle, bedrijven die het rookbeleid moeten aanpassen. 
Wilke: “Het rookbeleid zou moeten beginnen met een duidelijke visie op roken. Wil de werkgever aansluiten bij de doelstellingen volgens het Preventieakkoord? Dat betekent dat herookbeleid leidt naar een rookvrije generatie. 
Concreet betekent dit dat de werkgever geen enkele gelegenheid biedt om te roken. Niet binnen en ook niet buiten op het bedrijfsterrein. Dat beleid zal hij ondersteunen met voorlichting over het beleid. Aan te raden is om het geen rookverbod te noemen, maar een rookvrije werkplek. De werkgever koppelt zijn keuze aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij al zijn medewerkers vanuit zijn zorgplicht. Een ander argument kan zijn: een aantrekkelijke gezonde werkomgeving bieden voor iedereen. 

Of is roken ieders eigen keuze? 

Een werkgever kan ook het standpunt innemen dat roken ieders eigen keuze is. Er mag dan geen rookruimte in en rond het gebouw meer zijn, maar roken in de buitenlucht is niet verboden. Ook niet op het bedrijfsterrein. Dan is het wel belangrijk dat zowel de rokers als de niet-rokers weten wat het beleid hierin is. Is roken onder werktijd toegestaan? Of mag dat alleen in eigen tijd, zoals tijdens pauzes, vlak voor en na het werk? Wijs je als werkgever rookplekken buiten aan? Wat zijn de consequenties als werknemers de afspraken niet nakomen?  

Het rookbeleid juist nu in orde maken. 

Voor welke keuze je ook gaat, het is belangrijk om dit vast te leggen in een duidelijk rookbeleid en dit aan je medewerkers te communiceren. Hiermee leef je de wettelijke regels na en voorkom je fikse boetes. Daarnaast is het voor je werknemers belangrijk om duidelijke afspraken hierover te hebben 

Voor deze afspraken geldt in ieder geval: 

  • Een afgesloten ruimte om te roken mag niet meer, ook al zou je als werkgever hiervoor willen kiezen. 

  • Roken op de werkplek is verboden. 

  • Welke maatregelen neem je? Algeheel rookverbod of gelden er beperkingen?  

Zorgvuldig invoeren en opstellen beleid 

Bij Meulepas & Partners begeleiden we je met personeelsvraagstukken. Zo ook met het rookbeleid. Onze Hr-adviseur Wilke van Nuland zorgt dat je snel het rookbeleid op de juiste manier implementeert in je personeelshandboek. Zo heb je het rookbeleid snel en op de juiste manier geregeld.  

CONTACT

Samen halen we het beste uit je onderneming

#hetbestevoorjeonderneming