Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers: profiteer er nu nog van!

 

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling die werkgevers stimuleert om oudere en arbeidsbeperkte werknemers in dienst te nemen of te houden. Het LKV is een tegemoetkoming in de loonkosten die de werkgever via de loonaangifte kan aanvragen. Er zijn vier doelgroepen voor het LKV: oudere werknemers van 56 jaar en ouder, arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen, arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden en werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. 

In dit blog gaan we in op het LKV voor oudere werknemers. Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen? Hoe hoog is het LKV en hoe lang duurt het? En waarom is het belangrijk om er dit jaar nog gebruik van te maken? Lees verder om meer te weten te komen over het LKV voor oudere werknemers. 

Voorwaarden LKV voor oudere werknemers 

Om in aanmerking te komen voor het LKV voor oudere werknemers moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • De werknemer is 56 jaar of ouder bij indiensttreding. 

  • De werknemer heeft in de maand voor het begin van het dienstverband recht op een uitkering, zoals een WW-, bijstands-, IOAW- of IOW-uitkering. 

  • De werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij de werkgever gewerkt. 

  • De werkgever heeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Dit is een verklaring waarin staat dat de werknemer tot de doelgroep voor het LKV behoort, welke de werknemer kan aanvragen bij UWV of gemeente. 

Hoogte en duur LKV voor oudere werknemers 

Het LKV voor oudere werknemers bedraagt € 3,05 per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar, op basis van een 38-urige werkweek. Werkgevers kunnen dit voordeel maximaal drie jaar ontvangen bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer en maximaal 1 jaar bij het in dienst houden van een werknemer met een (gedeeltelijke) WIA-uitkering. Het bedrag wordt achteraf door de belastingdienst aan de werkgever uitbetaald en is gebaseerd op het aantal gewerkte uren door de werknemer. 

Waarom nu profiteren van het LKV voor oudere werknemers? 

Het LKV voor oudere werknemers is een aantrekkelijke regeling voor werkgevers die deze doelgroep een kans willen geven op de arbeidsmarkt. Oudere werknemers hebben vaak veel ervaring, kennis en loyaliteit te bieden. Bovendien draagt het aannemen of behouden van oudere werknemers bij aan een divers en inclusief personeelsbestand. 

Maar de regering moet flink bezuinigen. Daarom vervalt deze regeling per 1 januari 2026. Dit betekent dat werkgevers tot en met 31 december 2025 nog loonkostenvoordeel kunnen aanvragen voor werknemers die 56 jaar of ouder zijn bij indiensttreding en die een uitkering hebben ontvangen in de maand voorafgaand aan het dienstverband. Daarna kunnen werkgevers geen aanspraak meer maken op deze subsidie. 

Dit betekent dat je als werkgever er verstandig aan doet om dit jaar nog gebruik te maken van het LKV. Als je dit jaar nog een oudere werknemer in dienst neemt of houdt, kun je nog maximaal drie jaar profiteren van het LKV. Als je wacht tot volgend jaar of later, ontvang je minder of geen LKV. Daarnaast help je ook de oudere werknemers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of moeilijk aan werk kunnen komen. 

Conclusie 

Het LKV voor oudere werknemers is een regeling die werkgevers stimuleert om oudere en arbeidsbeperkte werknemers in dienst te nemen of te houden. Het LKV biedt een financiële tegemoetkoming in de loonkosten en kan maximaal drie jaar worden ontvangen. Om het LKV te krijgen, moet de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen en een doelgroepverklaring LKV hebben. Het LKV voor oudere werknemers stopt per 1 januari 2026, maar werkgevers die dit jaar nog gebruikmaken van deze regeling, kunnen nog maximaal drie jaar blijven profiteren. 

Wil je gebruikmaken van het LKV of andere regelingen voor het in dienst nemen of houden van oudere of arbeidsbeperkte werknemers? Neem dan contact op met Meulepas & Partners. Onze HR-adviseur Wilke van Nuland helpt je graag met een optimale benutting van de beschikbare subsidies en regelingen. 

CONTACT

Samen halen we het beste uit je onderneming

#hetbestevoorjeonderneming