Verhoging minimum jeugdloon

 

Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli 2019 een flinke stap verhoogd. Hierdoor krijgen werknemers al vanaf 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Dit wettelijk minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand. Ook 18 tot 20 jarigen gaan er hierdoor flink op vooruit. Ter compensatie van deze verhoging is er voor de werkgever een looninkomensvoordeel JeugdLIV.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 gepubliceerd. Door deze verhoging krijgen werknemers vanaf 21 jaar per die datum recht op het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.

Vaste percentages voor jongere werknemers

Per 1 juli moet uw organisatie fulltime werknemers minimaal € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week of € 75,49 per dag betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van deze bedragen.

tabel-jeugdloon

Loon naar rato voor parttimers

De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon. Hanteert jouw bedrijf een fulltime werkweek van 40 uur en werkt een werknemer 20 uur per week, dan geldt voor hem dus een minimumloon van 20/40 x € 1.635,60 = € 817,80 per maand.
Sinds 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die geen zzp’er zijn, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk. 

Werkgevers hebben over 2019 recht op een tegemoetkoming (jeugd-LIV) voor elke werknemer die voldoet aan een aantal voorwaarden.

Heb je vragen over dit onderwerp? Of heb je een andere vraag over personeel & organisatie? Neem dan contact op met Wilke Nuland-van Hasselt via wilke@meulepas.nl of 0485-470866.

(bron: Uitgeverij Rendement)