Vakantiewerk en bijbaantje. Wat mag wel en niet?

 

Is je kind op zoek naar een bijbaantje of vakantiewerk? Of biedt je vakantiewerk aan?  Dan is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag. In Nederland mag je vanaf 13 jaar (lichte) werkzaamheden verrichten, maar ook kinderen jonger dan 13 mogen onder bepaalde omstandigheden werkzaamheden verrichten. Met een bijbaantje doe je belangrijke werkervaring op voor later en verdien je een leuk zakcentje. Meestal gaat het om kleine baantjes voor bijvoorbeeld 8 uur op een zaterdag. Er gelden echter wel (strenge) regels rond de arbeidsomstandigheden, werktijden en het gebruik van apparatuur.

Werk bij 13 en 14 jaar

Vanaf hun dertiende mogen jongeren licht, niet-industrieel werk doen. Op schooldagen mag er niet langer dan 2 uur per dag worden gewerkt en mogen alleen kleine klusjes worden gedaan. Op een niet-schooldag is dat 7 uur per dag en mag er licht, niet-industrieel werk worden verricht. Ze mogen niet meer dan 35 uur per week werken gedurende maximaal 4 weken per jaar. Op zondag werken mag niet en ook in de vakantie mogen ze maximaal 5 dagen per week werken. Ze mogen alleen werken tussen 7.00 uur ’s ochtends en 7.00 uur ’s avonds. De werkzaamheden die een 13 of 14-jarige zou kunnen verrichten zijn:

 • Oppaswerk, kleine karweitjes of een krantenwijk.
 • Lichte werkzaamheden in de winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken.
 • In de landbouw helpen bij lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren of groenten en fruit plukken. Groenten en fruit plukken is verboden als er pas met bestrijdingsmiddelen is gespoten.
 • Meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneel spelen of meedoen in een reclamespotje.
 • Lopendebandwerk mag onder strikte voorwaarden. De werkgever moet daarbij nadelige lichamelijke en geestelijke belasting voorkomen en een veilige werkomgeving garanderen.

15-jarigen mogen iets meer

Vijftienjarigen mogen iets meer. Daarnaast geldt er een minimumloon. In een schoolweek mogen ze maximaal 2 uur per dag en 12 uur per week werken. Heeft de jongere vakantie of is hij (gedeeltelijk) vrijgesteld van de leerplicht, dan mag hij 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Naast het werk van 13- en 14-jarigen mag een 15-jarige ook:

 • Avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels.
 • (Hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, zoals helpen bij de bediening in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een vijftienjarige daar niet werken.

Jongeren van 16 en 17

Zestien- en zeventienjarigen mogen bijna alle werkzaamheden uitvoeren. Zolang het maar niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid. Ze mogen maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week en gemiddeld 160 uur per 4 weken werken. De tijd die ze op school doorbrengen, telt ook mee als arbeidstijd. Er gelden ook aanvullende regels voor rusttijden. Ze mogen ook veel meer soorten werk doen, behalve werken in een lawaaiige omgeving of met giftige stoffen. Gevaarlijk werk mag wel, zolang de werkgever zorgt voor deskundig toezicht. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder specifieke omstandigheden op zondag werken en moeten minstens 13 zondagen per jaar vrij hebben.

Jonger dan 13 jaar

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet werken, ook niet in het bedrijf van hun ouders. Toch zijn er twee uitzonderingen: Kinderen jonger dan 13 mogen wel meewerken aan een uitvoering, zoals een toneelstuk, dansvoorstelling, reclamespotje of een eigen YouTube-kanaal hebben. Maar de Inspectie SZW moet wel vooraf toestemming geven. De andere uitzondering is een taakstraf. Bureau Halt kan namelijk een taakstraf opleggen aan kinderen van 12. Deze werkstraf bestaat uit licht, niet-industrieel werk en moet altijd worden uitgevoerd onder toezicht van volwassenen. Een werkstraf mag op schooldagen niet meer dan twee uur per dag duren. Op een niet-schooldag of tijdens de vakantie mag een twaalfjarige maximaal 7 uur per dag besteden aan een werkstraf.

Verder mogen kinderen jonger dan 13 niet meer dan 4 uur per schooldag werken en 7 uur op niet-schooldagen. Er is een maximum van 12 uur per week in een schoolweek. Pauzes, wachttijden en repetities tellen ook mee als werktijd. In totaal mogen kinderen van 7 tot 13 maximaal 24 dagen in een jaar werken, maar niet meer dan 3 dagen per week. Verder gelden de volgende regels:

 • Rusttijd van 14 uur, in elk geval tussen 23.00 en 8.00 uur.
 • Als kinderen meer dan 4,5 uur werken, minimaal 30 minuten pauze.
 • Minimaal 2 weken achterelkaar vrij in de zomervakantie.
 • Werken op zondag betekent de zaterdag ervoor vrij.
 • Minimaal 5 vrije zondagen per 16 weken.

Regels voor kinderen tot 7 jaar bij uitvoeringen

Bij een uitvoering waar kinderen jonger dan 7 jaar aan meewerken, gelden aanvullende regels. Zij mogen niet meer dan 2 uur per schooldag en 4 uur op een niet-schooldag werken. Pauzes, wachttijden en repetities tellen ook mee als werktijd. Jaarlijks mag het kind niet meer dan 6 dagen werken en het kind mag niet meer dan 3 dagen in een week werken. De repetitietijd telt wel mee als werktijd, maar telt niet mee voor het maximale aantal dagen dat het kind mag werken. Als de repetities opgenomen worden en later in het openbaar worden vertoond, telt de repetitietijd wel mee voor het maximale aantal dagen dat het kind mag werken. Dagelijks moet het kind 14 uur rusttijd hebben en er mag niet gewerkt worden tussen 19.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp? Of heb je een andere vraag over personeel & organisatie? Neem dan contact op met Jos Bussemaker of Wilke van Nuland-van Hasselt via salaris@meulepas.nl of 0485-470866.

CONTACT

Bronvermelding: Salarisnet