Werkgever verantwoordelijk voor veiligheid

 

Werkgever verantwoordelijk voor veiligheid

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Sinds 1 december 2020 is de wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden aangepast. Werkgevers hebben de plicht om te voorkomen dat werknemers in de werksituatie besmet kunnen raken met het coronavirus.

Werkgevers moeten de besmettingsrisico’s inventariseren en in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) vastleggen. Ook zij ze verplicht een plan van aanpak maken met maatregelen om die coronarisico’s weg te nemen, om deze uit te voeren en toezicht te houden op de naleving ervan.

Controle en boetes

De Inspectie SZW heeft op haar website bekendgemaakt dat de controles bij werkgevers in 2021 vooral gericht zullen zijn op die verplichtingen – en daarmee op de vraag of werkgevers ‘coronaproof’ werken. Het standaard boetebedrag voor het ontbreken van een RI&E is € 4.500 per overtreding en € 3.000 voor een ontbrekend plan van aanpak. Ontbreken beide, dan levert dat dus een totaal boetebedrag op van € 7.500. Indien in de arbeidssituatie besmettingsgevaren met het coronavirus bestaan en werkgevers het in ernstige mate nalaten om maatregelen te nemen, kan de Inspectie SZW de werkzaamheden stilleggen of de onderneming sluiten.

Heb jij je plan al op orde?

Heb je nog geen RI&E, plan van aanpak en bedrijfsvoorschriften (inclusief naleving maatregelen!) of de bestaande situatie nog niet aan de nieuwe zorgplicht aangepast? Kom dan in actie. Wil je tips hoe je dit kunt aanpakken? Of heb je een andere vraag over personeel & organisatie? Neem dan contact op met Wilke Nuland-van Hasselt via wilke@meulepas.nl of 0485-470866.

CONTACT