Ontslag en transitievergoeding

 

Ontslag is voor niemand leuk. Vaak is het op persoonlijk vlak een vervelende gebeurtenis. Maar ook voor de werkgever vraagt het de nodige aandacht. Voor de financiële afronding moet er een eindafrekening worden opgesteld. De transitievergoeding is hier een onderdeel van.

Wat is een transitievergoeding?

Transitievergoeding is een financiële vergoeding aan je medewerker waarbij je financiële ondersteuning geeft bij het vinden van een nieuwe baan. Als de werkgever het initiatief neemt tot het verbreken van de arbeidsrelatie of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, heeft de werknemer recht op transitievergoeding.

Kiest een medewerker er zelf voor om op te zeggen? Dan betaal je deze medewerker geen transitievergoeding. Behalve wanneer de medewerker dit ontslag neemt, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen óf nalatigheid van de werkgever.

Transitievergoeding vanaf eerste werkdag

Vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst ben je verplicht om transitievergoeding te betalen. Deze vergoeding betaal je ook wanneer iemand nog in zijn of haar proeftijd zit. De transitievergoeding wordt wel berekend op basis van het aantal jaren in dienst en bruto maandsalaris. De vergoeding over de proeftijd is een kwestie van ‘tientjes’, terwijl een vergoeding van een medewerker die jarenlang in dienst is geweest met een hoog bruto maandsalaris al snel flink kan oplopen. Er is bij wet wel een maximum vastgesteld.

Hoogte van de vergoeding

De transitievergoeding wordt per dag opgebouwd en het start bij de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, ook als dit de proeftijd is. Per jaar heeft de medewerker recht op 1/3 maandsalaris. Bij niet volledige jaren wordt dit naar rato berekend.

Rekenvoorbeeld:
Een medewerker is 12 jaar en 3 maanden in dienst als hij wordt ontslagen. Het bruto maandsalaris van deze medewerker was €2.950. We beginnen de berekening met de vergoeding over het aantal hele dienstjaren:

12 dienstjaar x (1/3 van €2.950 bruto maandsalaris) = €11.800
Dan zijn er nog 3 maanden over, dit is 0,25 dienstjaar. Dit bereken je als volgt: 0,25 dienstjaar x (1/3 van €2.950 bruto maandsalaris) = €246

De totale transitievergoeding komt hier op €12.046. Dit is een brutobedrag dat de medewerker ontvangt. Hier gaat nog belasting vanaf. In dit geval is dit 37,1% omdat het bedrag onder de €68.507 ligt. Bij een hoger bedrag is de belasting 49,5%.

Wanneer betalen

De werkgever is verplicht de transitievergoeding te betalen binnen 30 dagen. Hou je je hier niet aan? Dan heeft de medewerker recht op 2% rente bovenop de te betalen vergoeding. Wanneer dit financieel niet haalbaar is, dan kun je in termijnen betalen. Ook hierbij betaal je de wettelijke 2% rente. De rente geldt alleen over het deel van de vergoeding dat je nog niet hebt betaald.
Denk je als werkgever een gegronde reden te hebben om geen transitievergoeding uit te keren? Bijvoorbeeld door onjuist handelen van de medewerker? Dan kun je naar de kantonrechter stappen. Let er wel op dat je hier niet te lang mee wacht, deze maakt namelijk tot maximaal 3 maanden na het einde van het dienstverband een beslissing.

Aftrekposten voor de werkgever

Je investeert in feite in de ontwikkeling en scholing van een medewerker. Dan is dat een mogelijkheid tot kostenaftrek op de transitievergoeding. Hiernaast kun je kosten voor scholing of outplacement ook aftrekken, wanneer een medewerker is vrijgesteld van werk, maar wel een lange(re) opzegtermijn heeft. De kosten die gemaakt zijn, hebben vanzelfsprekend te maken met het ontslag en de medewerker is hierover geïnformeerd. Kort samengevat: Heb je een investering gedaan die het voor de medewerker makkelijker maakt om een nieuwe baan te vinden? Dan mag je deze kosten in mindering brengen op de te betalen transitievergoeding.

Compensatie voor de vergoeding

Wanneer een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, dan mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. De medewerker heeft ook dan recht op transitievergoeding. Wel kun je compensatie aanvragen. Dit kan zelfs met terugwerkende kracht tot 2015. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wanneer het bedrijf stopt door het pensioen of overlijden van de werkgever, dan kun je vanaf 1 januari 2021 compensatie aanvragen. Ook bij bedrijfsbeëindiging zijn er een aantal voorwaarden. Op de website van het UWV staat een uitleg van de voorwaarden.

Heb je vragen over de transitievergoeding? Heb je zelf te maken met een ontslag? Neem vrijblijvend contact op met onze HR-afdeling om alle mogelijkheden te bespreken. We helpen je graag.

CONTACT

Bronvermelding: Loket.nl