Subsidie bij het aannemen personeel

 

Veel werkgevers ervaren momenteel krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent creatieve oplossingen van bedrijven. Een slimme oplossing is het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Op deze manier los je het personeelstekort op en daarmee ook de overbelasting van je personeel. Daarnaast is deze vorm van sociaal ondernemen ook nog eens goed voor je imago. Sta jij ervoor open om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen? Dan kun je gebruikmaken van regelingen voor het in dienst nemen van deze kwetsbare groepen.

Subsidies en tegemoetkomingen

Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen voor het aannemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de loonkostensubsidie. Daar komt nu het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ bij, waarmee de overheid werkgevers wil stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

Wat houdt het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ in?

Met deze subsidie kun je één of meer werkplekken binnen je bedrijf aanpassen. Dit kan een aanpassing in het productieproces zijn, maar ook de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen. De voorziening kan voor meerdere werknemers aangevraagd worden voor een bedrag van maximaal € 1.000.000 inclusief btw.

Er zijn een aantal voorwaarden voor de subsidie. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De voorziening is een noodzakelijke aanpassing en inrichting van je werkplek of bedrijf.
  • In de 3 jaar van het experiment moet er minimaal 1 werknemer in dienst zijn voor wie de voorziening een noodzakelijke aanpassing is.
  • Deze werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor tenminste 6 maanden.
  • Bij de werknemer(s) heeft UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Of heb je andere vragen rondom personeel?
Neem contact op met onze salarisadministrateur Jos Bussemaker (Rsa) of Hr-adviseur Wilke van Nuland.

CONTACT

Bronvermelding: UWV