Mag een zieke medewerker op vakantie?

 

Vakantie tijdens ziekte. Het is voor werkgevers en werknemers vaak een onderwerp van discussie. Want hoe zit dat nou precies? In de wet is duidelijk vastgelegd dat elke medewerker recht heeft op vakantie. Ook zieke medewerkers, al zijn de regels daarbij een stuk minder transparant. De interpretatie van die regels, over het op vakantie gaan tijdens ziekteverlof, levert nog regelmatig onenigheid op. Met name over het afschrijven van vakantiedagen die de medewerker nog tegoed heeft. Mag je als werkgever vakantiedagen in mindering brengen van het vakantiesaldo van een zieke medewerker? Onze HR-medewerker Wilke van Nuland legt je graag uit welke regels er zijn en wat er wettelijk is vastgelegd.

Toestemming voor een vakantie tijdens ziekte

De vraag die aan die strijd over vakantiedagen ten grondslag ligt, is of je als werkgever elk verzoek van je (zieke) medewerker, die op vakantie wil, tegemoet moet komen. Meteen gevolgd door de vraag of die dagen dan afgeboekt mogen worden op het openstaande vakantietegoed van je medewerker. “Een begrijpelijke vraag, maar het antwoord hierop is helaas niet eenduidig” volgens Wilke. Aan de hand van een aantal voorbeelden legt ze uit waarom dit onderwerp zo lastig is. zoals we zullen uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden.

Ziek worden tijdens vakantie

De algemene regel is, dat een medewerker die ziek wordt tijdens zijn vakantie, geen vakantiedagen hoeft op te nemen. De medewerker meldt zich ziek zoals hij dat normaal ook doet. Hij moet kunnen uitleggen waarom hij ziek is en zich laten onderzoeken door een arts, waarbij de medewerker vraagt om een doktersverklaring. Hij is dan volgens de ziektewet volledig arbeidsongeschikt. Blijf als werknemer bereikbaar voor je werkgever. Geef het vakantieadres door en geef een herstelmelding door als je tijdens je vakantie weer beter wordt. Tot zover volkomen duidelijk. Een afwijking hierin kan zijn dat de cao, de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of verzuimprotocol voorschrijft dat er in het geval van ziek worden tijdens vakantie wel vakantiedagen ingehouden.

Vakantie tijdens ziekte

Toch kan het zijn dat van een medewerker zijn er ziektedagen afgeboekt worden van de (bovenwettelijke) vakantiedagen van de medewerker. Namelijk als een zieke medewerker van een vakantie geniet tijdens een re-integratietraject, worden alle vakantiedagen aangemerkt als opgenomen verlofuren. En daar ontstaat een andere verwachting. Zijn het vakantiedagen of is het ziekteverlof?

Vakantie om het herstel te bevorderen

Van de werkgever mag worden verwacht dat hij volledig meewerkt om langdurig zieke medewerkers in staat te stellen vakantie op te nemen (en van zijn verlofuren af te schrijven). Dit kan namelijk het herstel bevorderen. Een win-winsituatie dus, die voor beide partijen gunstig uit kan pakken. Maar zo simpel ligt het toch niet altijd.­

Advies van de bedrijfsarts

Een medewerker mag in principe altijd vakantie opnemen, maar als werkgever ben je niet verplicht elke aanvraag automatisch te accepteren. Natuurlijk kan een vakantie positief uitpakken voor het herstel van een zieke medewerker, maar er zijn ook situaties denkbaar waarin dat te betwijfelen valt.
Als een administratief medewerkster met een gebroken pols na drie weken thuiszitten vakantie aanvraagt, is dat in feite een prima idee. Dat verhaal ligt echter anders bij een manager die al maanden thuis zit met een burn-out, terwijl hij in een lastig re-integratieproject zit. Dan is de mogelijkheid namelijk aanwezig dat een vakantie dat proces vertraagt. Maar een duidelijk antwoord op die vraag is soms lastig te geven. Daarom is het in geval van twijfel raadzaam een beoordeling van de bedrijfsarts te vragen. Want alleen als duidelijk is dat de vakantie het herstel kan belemmeren, kan je de aanvraag afwijzen. Reden om dit goed te overwegen.

Het Verzuimprotocol

Omdat verzuim en ziekteverlof vaak een hoop extra werk en kosten met zich meebrengen, wil je als werkgever natuurlijk graag dat je medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Maar soms is het lastig te bepalen wanneer iemand als ‘beter’ kan worden beschouwd. Daarom is het verstandig alle afspraken en regels rond ziekteverzuim duidelijk vast te leggen in een verzuimprotocol. Als alle medewerkers op de hoogte zijn, of mogen worden geacht, van de richtlijnen, kun je bij vragen of problemen teruggrijpen op de vastgestelde procedures. Een medewerker blijft ziek, totdat hij beter wordt gemeld, en weer volledig zijn werk kan doen.

Meer weten?

Wil je meer weten over verzuim en ziekteverlof? Wil je hulp bij het opzetten van een duidelijk verzuimprotocol? Of heb je andere vragen rondom personeel?
Neem contact op met onze Hr-adviseur Wilke van Nuland.

CONTACT

Bronvermelding: Loket.nl