Subsidieregeling STAP-budget

 

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingsuitgaven

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het STAP-budget voor opleiding en ontwikkeling. “De bedoeling van Rijksoverheid is om jezelf ontwikkelen daarmee laagdrempeliger te maken", vertelt Henry van der Cruysen. “Met de subsidieregeling STAP-budget kun je dan tot € 1.000 subsidie aanvragen voor een opleiding, training of cursus.”

Wat verandert er?

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Hiermee wil de overheid natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen om hun positie te verbeteren.

De huidige belastingaftrek voor studiekosten of scholingsuitgaven komt vanaf belastingjaar 2022 dan ook te vervallen. Het STAP-budget dat hiervoor in de plaats komt is een beperkter uitgavenregeling.

Aanvragen STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kan via het STAP-portaal van het UWV het STAP-budget aangevraagd worden. Het UWV controleert en betaalt na goedkeuring het budget rechtstreeks aan de opleider.

Wel vrijstelling loonheffingen

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijk maken.

Meer informatie?

Wil je meer weten het STAP-budget? Ben je benieuwd wat de fiscale gevolgen zijn als je een opleiding wil volgen of aanbieden? Of heb je andere fiscale vragen? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

#hetbestevoorjeonderneming

 

CONTACT