Machtiging voor inzien gegevens aangifte

 

Ook voor 2023 is het mogelijk om bij de Belastingdienst een doorlopende machtiging aan te vragen. Deze machtiging is voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA), Serviceberichten Aanslag (SBA) en Serviceberichten toeslagen (SBT)Eerder kreeg je nog jaarlijks het verzoek om een activatiecode aan ons door te geven, omdat de machtiging maar één jaar geldig was. De doorlopende machtiging blijft geldig tot wederopzegging, dus dat betekent geen jaarlijkse brieven meer! 

Waarvoor geef je de machtiging? 

  • Machtiging voor gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 

Allereerst geef je de machtiging af voor de VIA, de Vooraf Ingevulde Aangifte. Dat betekent dat wij gebruik kunnen maken van de gegevens die vooraf door de Belastingdienst zijn ingevuld voor de aangifte Inkomstenbelasting. Dit zijn gegevens zoals de WOZ-waarde van je huis, hypotheekgegevens, loongegevens en banksaldi. De Belastingdienst ontvangt deze gegevens van de gemeente, bank en werkgever. Wij kunnen deze gegevens alleen inzien als je hier toestemming voor geeft. Daarvoor ontvang je een brief van de Belastingdienst.  

  • Machtiging voor Serviceberichten 

Naast de machtiging voor de aangifte, kun je ons ook machtigen voor de serviceberichten van de Belastingdienst. Wij ontvangen dan een digitale kopie van de aan jou opgelegde aanslagen, beschikkingen en eventuele toeslagen. Zo kunnen wij de aanslagen en berichten van de Belastingdienst controleren. Het gaat hierbij om Serviceberichten Aanslagen (SBA) en Serviceberichten Toeslagen (SBT). 

Machtiging intrekken 

Je kan de machtiging op elk moment intrekken. Hiervoor gebruik je het Formulier afwijzen/intrekken. Dit formulier wordt door de Belastingdienst ook meegestuurd met de registratiebrief. Ben je de brief kwijt? De gemachtigde intermediair kan het ook voor je intrekken. Zijn wij je intermediair? Op jouw verzoek trekken we de machtiging in.

Meer informatie?

Heb je vragen over de machtiging? Of heb je een andere vraag over belasting?
Je kunt voor alle voorkomende belastingaangiften en fiscale vraagstukken bij ons terecht.

#hetbestevoorjeonderneming

 

CONTACT