Werkgevers wensen vaccinatie- of testbewijs

 

In Nederland is er geen vaccinatieplicht. Je mag dus zelf kiezen of je je laat vaccineren tegen het coronavirus. Maar mogen werkgevers controleren of hun werknemers gevaccineerd of getest zijn? Een werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. “Concreet betekent dit dat werkgevers in allerlei sectoren steeds meer klem komen te zitten", volgens Wilke van Nuland, Hr-adviseur bij Meulepas & Partners. “Werkgevers hebben behoefte aan duidelijkheid.” Want wanneer en voor wie doe je het goed? En hoe zit het met het wettelijke kader?

Geen registratie en meldplicht

Je hoeft je werkgever niet te vertellen of je wel of niet gevaccineerd bent. Een werkgever mag er wel naar vragen. Een antwoord geven op deze vraag hoeft niet. Een bedrijfsarts mag er ook naar vragen. Deze laatste heeft een beroepsgeheim, dat betekent dat hij het antwoord niet mag doorgeven aan je werkgever.

Veilige werkomgeving

Een werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat hij maatregelen neemt om de kans op besmetting te beperken. Op dit moment horen hier de coronamaatregelen van de overheid bij. Aan de andere kant mogen ze hun niet vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn en kunnen ze mensen niet weigeren. Zeker nu we allemaal weer naar kantoor gaan, moet dat anders. Wilke: “Wanneer het intern speelt, zou het mogelijk moeten zijn om hiernaar te vragen en zo nodig maatregelen te kunnen nemen. Ook zijn er opdrachtgevers die vragen aan leveranciers om alleen gevaccineerde of geteste werknemers te sturen. Ondernemers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid.”

Weigeren kan alleen onder voorwaarden

Wanneer je bijvoorbeeld werkt met kwetsbare personen, kan het voor een werkgever van belang zijn dat je gevaccineerd bent. Dit kunnen patiënten zijn, maar ook andere collega’s. Onder bepaalde voorwaarden mag een werkgever de toegang tot de werkplek weigeren. Maar hiervoor gelden wel een aantal regels:

  • De werkgever moet zich altijd houden aan de privacywetgeving.
  • Een vaccinatiebewijs is noodzakelijk voor het bereiken van de beoogde doelstelling, zoals het beschermen van kwetsbare personen. Het is daarbij de minst ingrijpende maatregel om dat te bereiken.
  • De werkgever moet potentiële schadelijke gevolgen minimaliseren.
  • Regelmatig evalueren of de inzet van het vaccinatiebewijs nog voldoet aan de voorwaarden is verplicht.
  • Wanneer een vaccinatiebewijs niet getoond wordt, mag dit niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie.

QR-code als alternatief

In veel openbare gelegenheden, horeca en evenementen is het verplicht om je QR-code of coronatoegangsbewijs te laten zien. Werknemers van deze gelegenheden hoeven dit niet. De overheid onderzoekt nu of het nodig is om, onder voorwaarden, het coronatoegangsbewijs te gebruiken voor de mensen die er werken.

Meer informatie

Wil je tips hoe je dit kunt aanpakken? Of heb je een andere vraag over personeel & organisatie? Neem dan contact op met Wilke Nuland-van Hasselt via wilke@meulepas.nl of 0485-470866. 

#hetbestevoorjeonderneming

CONTACT