Buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt

 

Het aantrekken van personeel uit het buitenland kan en oplossing zijn bij tekort aan personeel. Tot vorig jaar kreeg een medewerker van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland slechts één jaar een werkvergunning. Per 1 januari 2022 is de Wet Arbeid vreemdelingen gewijzigd. Vanaf nu kan je voor een langere periode een werkvergunning verlenen voor deze buitenlandse werknemers. Voor werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EER of Zwitserland is geen werkvergunning nodig.  

Werkvergunningen voor buitenlandse werknemer 

Voor werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de EER of Zwitserland is geen werkvergunning nodig. Maar als je alleen personeel kan vinden van buiten de EU/EER of Zwitserland, dan heb je voor deze medewerkers een werkvergunning nodig. Eerder was dit voor maximaal één jaar. Maar door de wijziging van de Wet Arbeid vreemdelingen (Wav) kan een werkvergunning met een volledige arbeidsmarkttoets voor maximaal twee jaar worden verleend. Een arbeidsmarkttoets betekent dat een werkgever eerst in Nederland en de EER-landen naar geschikte werknemers moet zoeken en dat gekeken moet worden naar aanwezig aanbod in Nederland en de EER. In uitzonderlijke gevallen kan er een werkvergunning van drie jaar worden verleend 

Voorwaarden voor het uitbetalen 

Voor het uitbetalen van loon is ook een voorwaarde verbonden. De werkgever is namelijk verplicht om deze minimaal een maal per maand via een bankrekening aan de werknemer te betalen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hierdoor de loonbetaling beter controleren. Als de werkgever het loon niet op deze manier betaalt, kan de werkvergunning worden ingetrokken of niet worden verlengd. 

Economische activiteiten 

Wanneer er geen economische activiteiten plaatsvinden bij een werkgever, wordt de aanvraag afgewezen. Hiermee willen ze voorkomen dat een werknemer naar Nederland komt, terwijl er een werkgever geen loon kan uitbetalen. Voor werkgevers van startende ondernemingen geldt dat de werkgever binnen een afgesproken periode kan aangeven dat zijn onderneming is gestart. 

Tekort aan personeel? We adviseren je graag 

Heb jij een tekort aan personeel en denk je erover om personeel uit het buitenland aan te nemen? We adviseren je graag. Neem contact op met onze HR-specialist Wilke van Nuland. 

CONTACT

Samen halen we het beste uit je onderneming

#hetbestevoorjeonderneming