Nieuws

Verleng machtiging voor eHerkenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van...

____ LEES MEER

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er...

____ LEES MEER

Parkeerbelasting te laat betaald

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige...

____ LEES MEER

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling...

____ LEES MEER

Aanpassing box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3...

____ LEES MEER

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren is het van belang of er...

____ LEES MEER

Borgstellingsregeling jonge landbouwers per 1 januari 2020 open

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1...

____ LEES MEER

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De...

____ LEES MEER

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en...

____ LEES MEER

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer...

____ LEES MEER

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden...

____ LEES MEER

Invoering nieuwe perceelsregistratie

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie...

____ LEES MEER

Subsidie investeringen in kalverstallen

Vleeskalverenhouders kunnen in de maand september subsidie aanvragen voor investeringen in...

____ LEES MEER

Fictieve dienstbetrekking

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in...

____ LEES MEER

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een...

____ LEES MEER

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)...

____ LEES MEER

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Een melkveehouder heeft in 2015 een gras-op-stamovereenkomst afgesloten met een stichting...

____ LEES MEER

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd....

____ LEES MEER