Nieuws

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke...

____ LEES MEER

Uitstel aanmelden legalisering PAS-meldingen tot 1 oktober

Het directoraat-generaal Stikstof heeft namens de Gedeputeerde Staten en de minister van Landbouw,...

____ LEES MEER

Aanvragen derogatie 2020

Bedrijven, die in 2020 willen deelnemen aan derogatie, kunnen zich tot en met 4 september 2020...

____ LEES MEER

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist....

____ LEES MEER

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening...

____ LEES MEER

Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

Telers van fritesaardappelen, die door de coronamaatregelen de aardappelen niet hebben kunnen...

____ LEES MEER

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk...

____ LEES MEER

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of...

____ LEES MEER

Privégebruik auto en omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn...

____ LEES MEER

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in...

____ LEES MEER

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op...

____ LEES MEER

Regels scheuren grasland

Het kan wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor? Klei- en...

____ LEES MEER

Aandachtspunten EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid...

____ LEES MEER

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de...

____ LEES MEER

Uw NOW-aanvraag afronden 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)...

____ LEES MEER

Regels uitrijden mest

Bouwland Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het...

____ LEES MEER

Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

De minister van LNV gaat houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen ondersteunen met een...

____ LEES MEER

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn...

____ LEES MEER