Nieuws

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar....

____ LEES MEER

Intrekken aanmelding vrijstelling zoogkoeien mogelijk

Zoogkoeienhouders, die over fosfaatrechten beschikken, konden zich tot en met 6 november aanmelden...

____ LEES MEER

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Bij de aankoop van grond in de periode dat de Gecombineerde opgave moet worden ingediend, kan er...

____ LEES MEER

Budget subsidieregeling verwijderen asbestdaken overschreden

Voor de subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft de overheid in 2016 in totaal € 75 miljoen...

____ LEES MEER

Ontslag op staande voet

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de...

____ LEES MEER

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen...

____ LEES MEER

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een...

____ LEES MEER

Minimumloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon...

____ LEES MEER

Uitbetaling GLB 2018

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4,48% verlaagd. Reden hiervoor is dat...

____ LEES MEER

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Voor een goede bedrijfsvoering is het wenselijk dat houders van fokvarkens hun varkens individueel...

____ LEES MEER

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

De minister van LNV heeft naar aanleiding van drie moties vanuit de Tweede Kamer besloten de...

____ LEES MEER

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de...

____ LEES MEER

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet...

____ LEES MEER

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een...

____ LEES MEER

Besturen landbouwvoertuigen door buitenlandse stagiaires

Voor het besturen van een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met een beperkte snelheid...

____ LEES MEER

Aanmelden vrijstellingsregeling zoogkoeien voor 7 november

Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de Vrijstellingsregeling...

____ LEES MEER

Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. De eerste PAS-periode...

____ LEES MEER

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die...

____ LEES MEER