Nieuws

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde...

____ LEES MEER

Maïs na gras op zand- en lössgronden en de mestwetgeving

Door onduidelijkheid in de regelgeving en tegenstrijdige berichten op de RVO-website is verwarring...

____ LEES MEER

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een...

____ LEES MEER

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als...

____ LEES MEER

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende...

____ LEES MEER

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 2020

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af van het gedoog­beleid voor stoppende bedrijven, zoals...

____ LEES MEER

Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

Vanaf 1 april a.s. moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in alle gevallen...

____ LEES MEER

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van...

____ LEES MEER

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer...

____ LEES MEER

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor...

____ LEES MEER

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

Bedrijven en instellingen, die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)...

____ LEES MEER

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden....

____ LEES MEER

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de...

____ LEES MEER

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat...

____ LEES MEER

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter...

____ LEES MEER

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Dit jaar kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen...

____ LEES MEER

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief...

____ LEES MEER

Probleem uitvoering kindgebonden budget

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget...

____ LEES MEER