Hier bent u: Home / Nieuws

Nieuws

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van...

____ LEES MEER

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is...

____ LEES MEER

Aanzegverplichting

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de...

____ LEES MEER

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

De vaste commissie voor Financi├źn van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris...

____ LEES MEER

Gebruikelijk loon

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in...

____ LEES MEER

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen...

____ LEES MEER

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft alle bedrijven, die geblokkeerd zijn in het...

____ LEES MEER

Let op juiste inschrijving in Handelsregister

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het Handelsregister...

____ LEES MEER

Ketenregeling arbeidsrecht

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor...

____ LEES MEER

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden...

____ LEES MEER

Kwalificatie eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er...

____ LEES MEER

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van...

____ LEES MEER

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten...

____ LEES MEER

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat...

____ LEES MEER

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van...

____ LEES MEER

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt...

____ LEES MEER

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben mogelijk recht op een...

____ LEES MEER

Nieuwe biologische verordening

Het Europese Parlement heeft ingestemd met een nieuwe verordening over biologische productie en...

____ LEES MEER