Hier bent u: Home / Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in...

____ LEES MEER

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over...

____ LEES MEER

Kabinetsreactie op Paradise Papers

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën...

____ LEES MEER

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

____ LEES MEER

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het...

____ LEES MEER

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft...

____ LEES MEER

Extra kosten kleding en beddengoed

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast...

____ LEES MEER

Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, kan men tot 31 december a.s. een...

____ LEES MEER

Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld

Jonge landbouwers kunnen vanaf 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor...

____ LEES MEER

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon...

____ LEES MEER

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018...

____ LEES MEER

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde...

____ LEES MEER

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Iedereen, die gewasbeschermingsmiddelen in voorraad heeft of wil gaan gebruiken, is verplicht een...

____ LEES MEER

Afdekplicht oude mestbassins

Mestbassins, die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de...

____ LEES MEER

Staat wint hoger beroep fosfaatreductieplan

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Staat op alle punten gelijk gegeven in het door hem ingestelde...

____ LEES MEER

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie...

____ LEES MEER

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de...

____ LEES MEER

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van...

____ LEES MEER